Hoe komt een Kür op Muziek tot stand

 

 

Voorbereiding van de kür:

Wanneer je je choreografie klaar hebt, ga je deze filmen. Zorg ervoor dat je binnen de toegestane tijd zit. Voor de GP is dit 5:30-6:00 vanaf de voorwaartse beweging na halt&groet tot het afgroeten. Voor overige klasses is de toegestane tijd meestal 4:30-5:00.

Zorg ervoor dat je vanaf C filmt, dat is waar de hoofdjury zit. Ik hoef niet een mega ingezoomd beeld te hebben van het paard, het is belangrijk dat de bewegingen van het paard en vooral van de benen goed te zien zijn. Vaak worden er ook witte bandages gebruikt om de beelden nog duidelijker te krijgen.

Zitten er kleine foutjes in de uitvoering? Niet erg, het gaat me vooral om de tempo's van de gangen. Benader een video-opname dan ook als een wedstrijd. Rij even in en film daarna maximaal 2-3 keer de choreografie.

Wanneer de videobeelden klaar zijn kun je ze via bv. Wetransfer gratis versturen naar info@jeroenhendrix.nl.

Het is ook aan te raden om een uitgeschreven versie van de choreografie mee te sturen, zodat ook daadwerkelijk alle onderdelen van je choreografie uitgelicht kunnen worden.

Nadat de videobeelden zijn ontvangen en bekeken wordt er bepaald welke muziek er gebruikt gaat worden in de kür (dit kan muziek zijn van een bestaande artiest, maar kan ook een eigen compositie van Jeroen Hendrix zijn).

 

Produceren van de kür:

Vervolgens maak ik een zgn. tempotrack, waarbij ik de juiste tempo's bij de oefeningen opzoek. Dit is de basis voor de te maken muziek.

Vervolgens wordt er een basis gemaakt van de te gebruiken muziek, waarna deze door hoogwaardige sample-software en live-instrumenten wordt ingekleurd.

Daarna komt de finetuning, zodat iedere oefening via een accent of een andere muzikale wending duidelijk wordt aangegeven.

De tijd is dan gekomen om je het resultaat  te laten horen. Dit doe ik door de muziek onder de geleverde videobeelden te plakken. Op- of aanmerkingen van jou kunnen dan nog eventueel verwerkt worden in de muziek.

 

Afronding van de kür:

Ik ben dan bijna klaar met de kür en ga beginnen met het afmixen (zodat alle instrumenten mooi in balans klinken). Vervolgens wordt de kür gemasterd (zodat het eindresultaat op iedere geluidsinstallatie mooi klinkt).

Na betaling van de factuur ontvang je vervolgens het eindresultaat op 1 USB stick en 2 CD's uiteraard voorzien van persoonlijk gemaakte hoesjes.

Het bovenstaande proces duurt vanaf ontvangst van de videobeelden ongeveer 2-3 weken.

 

The Musical Freestyle, how it's made

 

 

Preparation of the Freestyle:

When the choreography is ready, you're going to make a video of it. Please mind the permitted time. For a GP Freestyle it's 5:30-6:00 from the foward movement after Salute until the Salute at the end. For other categories the permitted time usually is 4:30-5:00.

Make sure you are recording from the letter C, because that's where the head of the jury is situated. I don't need a mega zoom on your horse, but it's important that I'm able to see the movements of the horse and especially the legs. Often white bandages are used to make the recording even clearer.

Are there some minor mistakes in your video? Not a problem at all, the most important thing is the tempo of the gaits. See the recording of the video as a competition. Do a little warm-up and record your choreography 2-3 times max.

When the video is ready you can send them for free via i.e.  Wetransfer to info@jeroenhendrix.nl.

It's also recommended that you send me a written version of your choreography, so that all exercises of your choreography will be pinpointed.

After I've received the video I will have a look at them and together we will discuss which kind of music we will be using for your Freestyle (this can be existing music or originally composed music by myself). 

 

Producing the Freestyle:

I will start making a so called tempotrack, where all the correct tempos of the gaits are collected. This will be the base of the Freestyle.

After that I'm recording some basic tracks, which are later "painted" with high-quality sample-software and live-instruments.

After this it's time to finetune, so every exercise within your choreography will be pointed out with an accent or another musical turn.

The time has come to present the result to you. I'm doing this by pasting the music on your video. Remarks by you can eventually be used to make some final tweaks.

 

 

Finalizing the Freestyle:

I'm almost ready with your Freestyle and I will start mixing (put every instrument nicely in balance) and mastering (to make sure the final result will sound good on every sound system).

After the invoice has been paid, you will receive the final result on 1 USB stick and 2 CD's of course with a custom made cover.

The above process will take appr. 2-3 weeks from the moment I receive the video.